Proiectul
+PHOENIX

proiect-phoenix.ro


Transfer de cunoştinţe
Eco-nanotehnologii
și materiale avansate

Obiectivul
General

Proiectul PHOENIX este destinat transferului de cunoştinţe ȋn domeniul eco-nano-tehnologiilor și materialelor avansate, integrând inovarea și dezvoltarea tehnologică furnizată de experiența, expertiza, cunoașterea științifică și infrastructura din domeniul materialelor avansate deținută de INCDIE ICPE-CA, pentru crearea unor sinergii specifice cu mediul economic național activ în acest domeniu.

Tipuri de
Activități

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt companiile industriale din domeniul materialelor care vor beneficia de ce le 5 tipuri de activități. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt entitățile de cercetare, societatea civilă și publicul larg.

Tip A

Activități pentru stimularea transferului de cunoștințe

Tip B

Activități privind accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele organizației de cercetare

Tip C

Activități de transfer de abilități / competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării

Tip D

Activități de cercetare industrială și / sau dezvoltare experimentală realizate în colaborare efectivă cu o întreprindere

Tip E

Activități de management de proiect (inclusiv activităţi de informare şi publicitate privind proiectul)

Accesare
fonduri

Invitam Firmele active in domeniul materialelor si conexe materialelor sa acceseze fonduri pentru dezvoltarea afacerilor proprii prin intermediul contractelor subsidiare de tip B, C si D apeland la urmatoarele scheme de finantare:

Pentru contracte subsidiare de tip B și C

  • Contract tip ”de minimis” de max. 800.000 lei valoare eligibilă, pentru care întreprinderea trebuie să asigure o co-finanțare din fonduri proprii de minimum 10% din costurile eligibile ale organizației de cercetare și prin care întreprinderea primește sprijin public pe baza unei scheme de acordare de ajutoare ”de minimis”;
  • Contract tip ”ajutor de stat” de max. 1.800.000 lei valoare eligibilă, pentru care întreprinderea primește sprijin public pe baza schemei de acordare de ajutoare de stat pentru activitati de tip B si C;

Pentru Contracte subsidiare de tip D

  • Pentru executarea activităților de tip D1 – Cercetare industrială în comun și D2 – Dezvoltare experimentală în comun, organizația de cercetare și întreprinderea parteneră încheie un contract de tip ”ajutor de stat” de max. 1.800.000 lei valoare eligibilă, pentru care intreprinderea primește sprijin public pentru activitățile pe care le execută pe baza schemei de acordare de ajutoare de stat pentru activități de tip D.

SELECȚIA PROPUNERILOR DE PROIECTE ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII DE CONTRACTE SUBSIIARE DE TIP D

Rezultatele verificării conformității administrative și a eligibilității propunerilor de proiecte înregistrate în vederea selectării pentru încheierea de contracte subsidiare de tip D
Întreprindere solicitantă Denumire propunere proiect
S.C. ICPE S.A.
Sistem rotativ de poziționare cu motor piezoelectric
MGM STAR CONSTRUCT SRL
Straturi transparent conductive pentru obtinerea elementelor termice radiante sau termic reflectorizante pe baz ă de straturi transparent conductive
SC MEDAPTEH PLUS CERT Măgurele
Cercetare industrial ă și Dezvoltarea Experimentala pentru realizarea unor microstructuri compozite cu proprietăți ajustabile pentru codificarea informației în markeri cu un înalt nivel de securitate
S.C. ROSEAL.S.A.
Structuri hibride compozite cu proprietăți de autocuratare
S.C. ROSEAL.S.A.
Dispozitive de stocare a energiei – supercapacitori
S.C. MAIRA MONTAJ S.R.L.
Cercetarea si dezvoltarea de noi materiale compozite avansate pe baza de wolfram-cupru pentru aparate electrice de comutatie
– acronim: WCuMAT

Noutăți

Evenimente

Publicitate

Anunturi


Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC).

Valoarea totală a proiectului - 14.862.900 lei. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 13.352.638 lei din care suma 11.178.828,53 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 2.173.809,47 lei din bugetul national.


Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României