Contracte subsidiare

Tip B

închiriere spații / echipamente

Tip C

analize / măsurători / testări / cercetare la cerere

Tip D

cercetare in comun

Informatii de interes pentru firme pentru accesare de contracte subsidiare de tip B, C si D

Loading...

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC).

Valoarea totală a proiectului - 14.862.900 lei. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 13.352.638 lei din care suma 11.178.828,53 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 2.173.809,47 lei din bugetul national.


Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României