Tipuri de
activități

Tip A. Pentru stimularea transferului de cunoștințe
A.1 Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate a organizației de cercetare;
A.2 Asistență directă acordatăîntreprinderilor, inclusiv aceloracare nu au mai avut activități împreună cu organizația de cercetare, să identifice din oferta de expertiză disponibilă a organizației de cercetare ce se potrivește cu nevoile și cerințele afacerii pe care doresc să le dezvolte și care sunt posibilitățile concrete de sprijin din partea organizației de cercetare;
A.3 Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau de evenimente tematice;
A.4 Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de tip A în materie de transfer de cunoștințe;
A.5 Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe inclusiv prin solicitarea unor servicii ale unor centre de transfer tehnologic.
Tip B. Privind accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele organizației de cercetare
B.1 Acces la infrastructură/laboratoare/echipamente CD (inclusiv instruire dacă e cazul);
B.2 Accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice;
B.3 Închiriere de spații de lucru pentru activitățile întreprinderii.
Tip C. De transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării
C.1 Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală contractuale, executate pentru și în numele întreprinderii;
C.2 Detașare de personal cu înaltă calificare,care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, din organizația de cercetare în întreprinderi, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului;
C.3 Cercetări de piață realizate de organizația de cercetare pentru întreprinderi;
C.4 Servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității furnizate de organizația de cercetare.
Tip D. De cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizate în colaborare efectivă cu o întreprindere
D.1 Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă cu o intreprindere;
D.2 Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă cu o intreprindere.
Tip E. De management de proiect (inclusiv activităţi de informare şi publicitate privind proiectul).
E.1 Management tehnic;
E.2 Management economic;
E.3 Management general de proiect;
E.4 Management de informare și publicitate.

Furnizare
sericii


Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC).

Valoarea totală a proiectului - 14.862.900 lei. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 13.352.638 lei din care suma 11.178.828,53 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 2.173.809,47 lei din bugetul national.


Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României