Program Operational Competitivitate 2014-2020

 • Axa prioritară 1

  Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor
 • Prioritate de investiții PI 1.b

  Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.
 • Acţiunea A1.2.3

  Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
 • Denumire proiect

  Dezvoltarea capitalului intelectual prin transfer de cunoștințe în domeniul materialelor avansate – Impact asupra creșterii productivității muncii și volumului producției în intreprinderi
 • Acronim

  PHOENIX
 • Cod My SMIS

  105568
 • ID proiect

  P_40_403
C 133/23.09.2016
60 luni
Durata proiectului
14.862.900 lei
Valoarea totală a proiectului
13.352.638 lei
Valoarea alocării financiare nerambursabile
11.178.828,53 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR
2.173.809,47 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul național
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin FEDR

Echipa de
Management

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Mariana Lucaci

  Director proiect
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Eugen Manta

  Management colaborari cu intreprinderile
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Alexandru Iorga

  Management marketing si publicitate
 • Mihaela Ionescu

  Management economic și financiar

2020

Echipa
Inițială

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Mariana Lucaci

  Director proiect
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Mirela Maria Codescu

  Responsabil științific și tehnic
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Eros Patroi

  Responsabil colaborări cu IMM-urile
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Adela Bara

  Responsabil marketing și promovare
 • Mihaela Ionescu

  Responsabil economic și financiar

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC).

Valoarea totală a proiectului - 14.862.900 lei. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 13.352.638 lei din care suma 11.178.828,53 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 2.173.809,47 lei din bugetul national.


Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României