Grupțintă

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt companiile industriale din domeniul materialelor care vor beneficia de următoarele servicii:

Activităţi de tip A

  • A.2 Asistenţă directă acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de transfer de cunoştinţe a serviciilor potrivite;
  • A.3 Întalniri individuale cu întreprinderile pentru asistenţă tehnologică şi consiliere pentru managementul inovării, validare idei/soluţii.

Activităţi de tip B

Pentru activităţile de tip B se previzionează atragerea unui număr de aproximativ 20 de agenţi economici pentru accesul la infrastrucutura departamentului în vederea realizării şi caracterizării unor produse noi inclusiv în interpretarea caracteristicilor tehnice obţinute.

Activităţi de tip C

Se previzionează dezvoltarea unor servicii pe următoarea structură:
  • C.1.1 Activităţi de cercetare industrială contractuale;
  • C.1.2 Activităţi de dezvoltare experimentală contractuale;
  • C.2 Cercetări de piaţă realizate pentru întreprinderi;
  • C.3 Servicii de etichetare de calitate, testarea şi certificarea calităţii.

Se estimează incheierea a cel puţin 2 contracte directe pe fiecare categorie de servicii.

Activităţi de tip D

  • D.1 Activități de cercetare industrială;
  • D.2 dezvoltare experimentală;

  • realizate în colaborare efectivă cu o întreprindere.
Beneficiari indirecti ai proiectului:

Entitati de cercetare

Societatea civila si publicul larg


Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC).

Valoarea totală a proiectului - 14.862.900 lei. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 13.352.638 lei din care suma 11.178.828,53 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 2.173.809,47 lei din bugetul national.


Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României