Indicatori
realizare

asumați prin proiect

6

Contracte
încheiate cu întreprinderi

2

Contracte
încheiate cu întreprinderi mici şi mijlocii

1

Contract
încheiate cu întreprinderi care au solicitat sprijin pentru introducerea de produse noi pe piaţă

3

Contracte de colaborare
CD încheiate cu întreprinderi

1.489.462

RON
cheltuieli private atrase prin contractele cu întreprinderi

12

Publicaţii ştiinţifice
împreună cu întreprinderile, ca urmare a contractelor cu acestea

3

Locuri de muncă
pentru cercetători create la solicitant ca urmare a proiectului

3

Cereri de brevete
rezultate din proiect
Loading...

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC).

Valoarea totală a proiectului - 14.862.900 lei. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 13.352.638 lei din care suma 11.178.828,53 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 2.173.809,47 lei din bugetul national.


Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României