cunoaştere
și inovare

Proiectul răspunde viziunii INCDIE ICPE-CA de a deveni promotorul creşterii bazate pe cunoaştere și inovare în domeniul ingineriei electrice, promovând în acest sens o serie de investiţii, proiecte de cercetare și proiecte de transfer de cunoștințe menite să ducă la creşterea competitivităţii institutului în domenii care înglobează tehnologie înaltă, viziune în deplin acord cu obiectivele europene.

Rezultate previzionate

Realizarea unui portofoliu de servicii / produse / tehnologii al D Mav INCDIE pe baza nevoilor proprii exprimate ale intreprinderilor partenere
Încheierea şi implementarea a cel putin 7 contracte de colaborare cuintreprinderi
Încheierea şi implementarea unui numar de cel putin 20 de contracte directe pentru accesul unor întreprinderi la infrastrucutura Institutului
Depunerea a cel puţin 3 cereri de brevet cu întreprinderile partenere
Încheierea şi implementarea unui număr de cel puţin 2 contracte directe pentru servicii de cercetare de tip dezvoltare experimentală la cererea întreprinderilorindustriale
Încheierea şi implementarea unui număr de cel putin 2 contracte directe pentru servicii de cercetare de piaţă la cererea întreprinderilor
Încheierea şi implementarea unui număr de cel puţin 2 contracte directe pentru servicii de etichetare de calitate, testare şi certificarea calităţii
Acordarea a cel puţin unei licenţe unui IMM din domeniul ECO-NANO-TEHNOLOGIILOR şi MATERIALELOR AVANSATE
Creşterea anuală cu cel puţin 50.000 lei a cheltuielilor private atrase prin contracte cu întreprinderile
Publicarea unui număr de minim 12 lucrări ştiinţifice împreună cu întreprinderile partenere
Angajarea a cel puţin 3 cercetători începând cu anul 2017

Realizarea
obiectivelor

Transfer de cunoștințe

Realizarea obiectivelor proiectului va conduce la creșterea capacității de transfer de cunoștințe CDI a INCDIE ICPE-CA către mediul economic, contribuind astfel prin pilonii de acțiune:

  • Afirmare la nivel regional, afirmare la nivel global: firmele devin operatori-cheie ai inovării
  • Excelenţă prin internaţionalizare: sectorul CDI ca spaţiu de oportunitate
  • "Leadership" regional la frontiera ştiinţei şi în tehnologie: străpungeri în domenii strategice ai viziunii CDI 2020, la transformarea României într-un leader competitiv la nivel regional și global.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC).

Valoarea totală a proiectului - 14.862.900 lei. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 13.352.638 lei din care suma 11.178.828,53 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 2.173.809,47 lei din bugetul national.


Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României