Sustenabilitatea
proiectului

Activităţi ce se vor desfăşura după încheierea perioadei de implementare a proiectului:

Actualizare

Actualizarea în permanenţă a documentului denumit “Ghid de bune practici privind dezvoltarea si diversificarea portofoliu de proiecte de colaborare INCD cu intreprinderiile din domeniul ECO-NANO-TEHNOLOGIILOR si MATERIALELOR AVANSATE, ca raspuns la nevoile de inovare ale intreprinderilor”

Organizare

Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile şi organizarea de evenimente tematice

Stimularea

Stimularea interesului întreprinderilor pentru inovare în baza bunelor practici

Identificare

Identificarea de noi potenţiali beneficiari ai transferului de cunoştinţe din portofoliul INCDIE ICPE-CA

Exploatare

Exploatarea beneficiilor create de dezvoltarea platformei on-line pentru promovarea ofertei de expertiză şi rezultate şi actualizarea bursei virtuale de produse, procese si tehnologii noi/imbunatatite identificate de intreprinderi ca fiind cerute de piata si aflate in portofoliul INCDIE ICPE-CA Dep Mav

Informare

Informarea publică privind proiecte noi iniţiate/în derulare/finalizate, în legătură sau derivate din proiectul PHOENIX

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC).

Valoarea totală a proiectului - 14.862.900 lei. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 13.352.638 lei din care suma 11.178.828,53 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 2.173.809,47 lei din bugetul national.


Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României