Evenimente

A III-a Conferinta Regionala 2021

Program

Loading...

Invitație

Loading...

Inovare marca icpe-ca prin transfer de cunoștințe

Loading...

Cercetare industriala si Dezvoltarea Experimentala pentru realizarea unor microstructuri compozite cu proprietati ajustabile pentru codificarea informatiei in markeri un înalt nivel de securitate - Acronim: CERBER

Loading...

WORKSHOP “Straturi transparent conductive pentru obţinerea elementelor termice radiante sau termic reflectorizante pe bază de straturi transparent conductive” Acronim Proiect: TCO-TERM

Loading...

Structuri hibride compozite cu proprietati de autocuratare - Proiect subsidiar in cadrul ctr. POC nr.133/2016

Loading...

Dispozitivede stocarea energiei–supercapacitori - Ctr. Subsidiar 133-D5-ROSEAL/2018

Loading...

Oferta de servicii științifice și tehnologice în domeniul materialelor

Loading...

Dezvoltarea capitalului intelectual prin transfer de cunoştinţe în domeniul materialelor avansate - impact asupra creşterii productivităţii muncii şi volumului producţiei în întreprinderi - Acronim: PHOENIX

Loading...

SEMINSAR DE INFORMARE - Dezvoltarea capitalului intelectual prin transfer de cunoştinţe în domeniul materialelor avansate - impact asupra creşterii productivităţii muncii şi volumului producţiei în întreprinderi - Acronim: PHOENIX

Loading...

Prezentare PHOENIX - Laborator Materiale Ceramice

Loading...

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC).

Valoarea totală a proiectului - 14.862.900 lei. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 13.352.638 lei din care suma 11.178.828,53 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 2.173.809,47 lei din bugetul national.


Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României